பதிவு அலுவலகம்

CORPORATE OFFICE

தமிழ்நாடு சிமெண்ட்ஸ் நிறுவனம்
Tamilnadu Cements Corporation Limited

5th Floor, Aavin Illam, No.3A, Pasumpon Muthuramalinga Thevar Road, Nandanam,
Chennai - 600 035. 

5வது தளம், ஆவின் இல்லம், எண்.3A, பசும்பொன் முத்துராமலிங்கம் சாலை, நந்தனம்,
சென்னை - 600 035.

Phone No: 044-28525461 , 044-28525471

Toll Free Number: 1800 599 7635

  csco.tancem@tn.gov.in

பிராந்திய அலுவலகம் / உற்பத்தி தொடர்பு எண்

Regional Office / Units Contact Number


Tmt Narmatha Devi

General Manager - Marketing
District Revenue Officer
Phone: 9123547307
gmmrkgco.tancem@tn.gov.in

திருமதி நர்மதா தேவி

பொது மேலாளர் (சந்தைப்படுத்தல்)​
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர்
தொலைபேசி : 9123547307
gmmrkgco.tancem@tn.gov.in

Thiru Arunachalam

Joint Director – Amma Cement
Supply Scheme
Phone: 9123547308
jdacco.tancem@tn.gov.in

திரு அருணாச்சலம்

இணை இயக்குனர் (அம்மா சிமெண்ட்)
விநியோகத் திட்டம்
தொலைபேசி : 9123547308
jdacco.tancem@tn.gov.in

Thiru A. Arjunan

Manager Finance /
Additional Director - Treasuries & Accounts
Phone: 9123547338
mngrfinco.tancem@tn.gov.in

திரு அ. அர்ஜுனன்

தலைமை நிதி அதிகாரி /
கூடுதல் இயக்குனர் - கருவூலங்கள் மற்றும் கணக்குகள்
தொலைபேசி : 9123547338
mngrfinco.tancem@tn.gov.in

Dr.Lakshmi Manean

Company Secretary
Phone: 9123547328
csco.tancem@tn.gov.in

டாக்டர். லட்சுமி மனியன்

நிறுவனச் செயலாளர்
தொலைபேசி : 9123547328
csco.tancem@tn.gov.in

Thiru Jafar Sadik Ali

Manager – Marketing
Phone: 9123547324
mngrmrkgco.tancem@tn.gov.in

திரு ஜாபர் சாதிக் அலி

மேலாளர் - சந்தைப்படுத்தல்
தொலைபேசி : 9123547324
mngrmrkgco.tancem@tn.gov.in

Thiru T. Ravichandran

Deputy General Manager – Unit Head
Ariyalur Cement Works
Phone: 9123547311
dgmtechari.tancem@tn.gov.in

திரு டி. ரவிச்சந்திரன்

துணை பொது மேலாளர் / பிரிவு தலைவர்
அரியலூர் சிமெண்ட் ஆலை
தொலைபேசி : 9123547311
dgmtechari.tancem@tn.gov.in

Tmt H.R. Selavakumari

Senior Manager – Personnel and Administration
Phone: 9123547342
srmngrhrco.tancem@tn.gov.in

திருமதி எச்.ஆர். செல்வகுமாரி

முதுநிலை மேலாளர்(பணியாளர் மற்றும் நிர்வாகம்)
Phone: 9123547342
srmngrhrco.tancem@tn.gov.in

Thiru J. Balachander

Manager – Personnel and
Administration Ariyalur Cement Works
Phone: 9123547322
mngrhrari.tancem@tn.gov.in

திரு ஜே. பாலசந்தர்

மேலாளர் / பணி மற்றும்​
நிர்வாகம்
அரியலூர் சிமெண்ட் ஆலை
தொலைபேசி : 9123547322
mngrhrari.tancem@tn.gov.in

எங்கள் ஆலைகள்

Our Plants


Reach Us


(/300)
Loading
Your Request has been sent. Thank you!

Get in touch with us

Send us your feedback, queries and questions. We will get back to you shortly

(/300)
Loading
Your message has been sent. Thank you!

தமிழ்English